Čím ošetřit ránu nebo bolístku?

Čím ošetřit ránu nebo bolístku?

Obvazový a krycí materiál se nejčastěji používá pro ošetření drobných ran, ale také u větších úrazů, či namoženin. Poskytuje ochranu před nečistotami, vznikem infekce, vlhkostí nebo mechanickým drážděním. Může také zpevňovat bolestivé klouby nebo svaly a tím snižovat jejich namáhání a používá se také při kompresivní terapii.

 

Co je kompresivní terapie?

onemocnění žilního systému dolních i horních končetin patří kompresivní léčba k základním léčebným opatřením. Kompresivní terapií omezujeme průtok chorobně změněnými povrchovými žilami, zvyšujeme průtok hlubokými žilami a zmenšujeme otok. Aplikují se například při léčbě bércových vředů, které jsou jedním z nejzávažnějších projevů onemocnění žilního systému. Dále se používá při otocích nebo stavech po vzniku krevních sraženin, při léčbě lymfedému a onemocnění pohybového aparátu. Kompresivní terapie je nezbytnou součástí léčby chronické žilní choroby

Chronická žilní choroba 

Při onemocnění žil neboli chronické žilní chorobě, žíly z dolních končetin nezvládají plnit svou funkci. Když jsou žíly zdravé, krev z končetin putuje zpátky směrem k srdci. Pokud je však žilní stěna oslabená, je koloběh narušen a krev zůstává v dolních končetinách.

Kompresivní terapie je léčebný proces

 • tlak bandáže zlepšuje návrat žilní krve k srdci

 • komprese snižuje vysoký tlak v žilním systému dolních končetin

 • komprese urychluje hojení bércových vředů žilního původu

 • po dobu komprese se oběhové poměry mohou i zcela normalizovat

 

Obinadla pro kompresivní terapii

Krátkotažná obinadla

Tento typ obinadel je nejúčinnější a nejzdravější pro léčbu všech forem onemocnění žilního systému, bércových vředů žilního původu či mízních otoků a lze je použít po celý léčebný proces. Při pohybu je obinadlo spolehlivou oporou pro končetinu. Naopak, v klidovém režimu tlak na končetinu se snižuje. Obinadlo působí na hluboký žilní systém a vytváří tak ideální podmínky pro léčbu. Krátkotažná obinadla mohou být ponechána i přes noc.

Základní vlastnosti:

 • jsou málo elastická – nepruží

 • mají vysoký pracovní a nízký klidový tlak

 • mají lepší efekt na hluboký žilní systém

 • neomezují zásobování tepennou krví na periferní cévy

 • jsou vhodná pro imobilní pacienty


Krátkotažná obinadla v naší nabídce:

 • Ideal Neo Hartmann – tažnost 80%

 • Idealast-Haft Hartmann – tažnost 90%

 • IdealFlex Hartmann – tažnost 85%

 • Pütter Hartmann- tažnost 90%

 • Mediflex Batist – tažnost 60%

 

Dlouhotažná obinadla

Tento typ obinadel nedokáže ovlivnit stav hlubokého žilního systému, působí jen na povrchový žilní systém, a proto nejsou vhodná pro léčbu venózního bércového vředu. Dlouhotažná obinadla jsou vhodná pouze pro léčbu pohybového aparátu. Vyvíjí na povrchu obvázaného místa trvalý tlak, nikdy se proto neaplikují během klidu a spánku, na noc se odstraňují.

Základní vlastnosti:

 • jsou elastická – pružná

 • mají nízký pracovní a vysoký klidový tlak

 • mají slabý efekt na hluboký žilní systém

 • mohou způsobit omezení zásobování periferních cév tepennou krví

 • absolutně nejsou vhodná pro imobilní pacienty

Dlouhotažná obinadla v naší nabídce:

 • Idealtex Hartmann – tažnost 135%

 • Universal Batist – tažnost 110%

 • Fixa-Crep Batist – tažnost 100%

 • Dlouhotažné obinadlo Panep

 

Další typy obinadel

Hydrofilní obinadla
jsou obinadla, která propouští sekret z rány. Jejich využití je široké, především však jsou určena pro spolehlivou fixaci krytí na ráně. Nejsou pružná.

Naše nabídka:

 • Obinadlo hydrofilní Hartmann

 • Obinadlo hydrofilní Panep

 • Obinadlo hydrofilní Batist
   

Fixační pružná obinadla
jsou elastická a přilnavá, např. k upevnění polstrovaných materiálů, kanyl, dlah při léčbě zlomenin a jsou určena zejména pro fixaci kloubů a oblých částí těla.

Naše nabídka:

 • Peha-Fix Hartmann

 • Fixa-Crep Batist

 • Fixační obinadlo Panep
   

Samodržící fixační pružná obinadla
tento typ obinadel nepotřebuje konečné upevnění, přilne samo na sebe, neuvolňuje se. Nelepí se na pokožku či oděv, neomezuje pohyb kloubů. Obinadla jsou velmi elastická a přilnavá a také prodyšná.

Naše nabídka:

 • Peha-Haft Hartmann

 • Samodržící obinadlo Zint

 

Kompletní přehled obinadel a dalších materiálů na ošetření ran